Menu

Whistleblowing

Whistleblowing

We want to build mutual trust. That's why we have introduced a whistleblower protection programme that allows you to report breaches anonymously. Both our employees and, for example, our business partners can take advantage of this option.

The basis of the whistleblower protection is the ethics hotline, which is operated for us by BDO Audit s.r.o., ID No. 45314381. By clicking on the link you can anonymously submit a report or follow the processing of a report already submitted.

I WANT TO FILE / FOLLOW A REPORT

Details of who can submit a notification, what can be notified, how the notification is handled and how your personal data is protected can be found here.

Politika ochrany oznamovatelů

Chceme budovat vzájemnou důvěru. Proto jsme zavedli program ochrany oznamovatelů, který umožňuje anonymně oznamovat porušení právních předpisů. Této možnosti mohou využít jak naší zaměstnanci, tak například naši obchodní partneři.

Základem ochrany oznamovatelů je etická linka, kterou pro nás provozuje společnost BDO Audit s.r.o., IČO 45314381. Po kliknutí na uvedený odkaz můžete anonymně podat oznámení nebo sledovat vyřízení již podaného oznámení.

CHCI PODAT / SLEDOVAT OZNÁMENÍ

Podrobnosti o tom, kdo může podat oznámení, co může být oznámeno, jak probíhá vyřízení oznámení a jak jsou chráněny Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu „Politika ochrany oznamovatelů IMCoPharma a.s.“ zde.

Напишите нам